Familiealbum


In deze rubriek verzamelen wij familiefoto's: ouders met hun kinderen of groepsfoto's van alleen de kinderen. Op deze wijze willen wij proberen een beeld te schetsen van generaties Dreumelnaren zoals zij in vroeger tijden in Dreumel leefden.
 
Uw bijdrage is van harte welkom! (Stuur ons uw familiefoto voorzien van jaartal, familienaam, namen van de personen op de foto en het adres waar de familie woonde)
 
 

Stuur ons uw familiefoto's!       

   

De foto's worden gerangschikt op de eerste letter van de achternaam.
Binnen een letter worden de foto's chronologisch en vervolgens alfabetisch gerangschikt.

 
   
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z