Dorpenronde: Dreumel praat en droomt over 2030


De gemeente West Maas en Waal wil graag weten hoe zij eruit moet zien in het jaar 2030 en gaat daarover met haar inwoners in gesprek in de vorm van een dorpenronde.

Op 16 april was het de beurt aan Dreumel. De opkomst was met zo’n 60 aanwezigen vrij laag, waarbij vooral opviel dat de jeugd totaal ontbrak.

Wethouder Bert van Swam heette alle aanwezigen van harte welkom en legde kort uit wat de vragen en problemen zijn waarvoor de gemeente zich voor de toekomst gesteld ziet.

 

Zal het inwonersaantal krimpen of zich stabiliseren?De toenemende vergrijzing (tot een verwachte 25-40% van de bevolking) zal een probleem worden, evenals de afname van het aantal jongeren. Zal het verenigingsleven op peil kunnen blijven? Zal er bijvoorbeeld in elk dorp nog een voetbalvereniging kunnen blijven bestaan? Kan de kwaliteit van het onderwijs behouden blijven? Over al deze vragen en meer, wil de gemeente met de inwoners in gesprek.

   

 

Wybren Meijer en Ruben Polderman van het bureau Futureconsult verzorgden de presentatie van de rest van de avond.

Na een uitleg over de voorspelde ontwikkelingen voor een dorp als Dreumel, geïllustreerd met een aantal filmpjes, gingen de aanwezigen zelf aan de slag.

Op diverse gekleurde stickers konden reacties worden ingevuld op vragen als ‘Waar kan Dreumel trots op zijn?’, ‘Waar zitten de problemen voor 2030?’, ‘Wat zijn de oplossingen voor de problemen?’, ‘Wie kunnen die oplossingen bieden?’ en ‘Wat zijn uw dromen voor Dreumel voor 2030?’.

   

   

Dreumel bleek trots op het rijke verenigingsleven, de mooie nieuwe multifunctionele accommodatie D’n Hoender, het zwembad, de grote inzet van vele vrijwilligers.

Ook de mooie natuur, het nieuwe dorpshart en zorgcentrum St. Barbara werden genoemd.

En … wat wij erg leuk vinden: ook Tremele stond meerdere malen op een groene sticker, als zijnde iets waar Dreumel trots op is!

 

 

Problemen voorzag men in de vergrijzing van de bevolking. Het zal belangrijk zijn de voorzieningen in ons dorp op peil te houden. Ook het openbaar vervoer verdient alle aandacht. Om de jeugd ook in de toekomst voor Dreumel te behouden, zullen meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden.

Internet neemt nu al een niet weg te denken plaats in onze samenleving in, en dat zal door de toenemende digitalisering alleen maar meer worden, zodat glasvezel niet alleen in de kern, maar ook in het buitengebied van het dorp gewenst is.

 
   
   

De oplossingen zullen niet alleen van de gemeente moeten komen (de gemeentelijke regeltjes zouden bijvoorbeeld sterk verminderd mogen worden), maar ook vanuit de inwoners zelf. Boodschappen doen in eigen dorp bijvoorbeeld. Samen staan we sterk, maar ook de individuele inzet is belangrijk, o.a. in de vorm van ondernemerszin. Om de ouderen ook in de toekomst een plaats in hun eigen dorp te kunnen bieden, zouden Thomashuizen voor ouderen een idee zijn.

Verder kon iedereen opschrijven wat naar zijn/haar mening het beste idee van de avond was. Waar deze avond niet over ging, maar wat wel op een apart bord ingevuld kon worden, waren de klachten waar de gemeente met onmiddellijke ingang wat aan zou kunnen veranderen.

 
 

 

Dromen hebben de Dreumelnaren voldoende, zo bleek. Van ‘In Dreumel blijven wonen’, ‘Oud worden in Dreumel’, ‘Een veilige leefomgeving’ tot ‘het winnen van de postcodeloterij met 6621’. Maar het belangrijkste is misschien wel deze wens: ‘Dat ik het allemaal nog mag meemaken’ …