Aardenburger

Aardenburger - Hoogbroek
Sectie: C. nrs.: 170 (2.23.08 ha.), 171(
3.72.10 ha.)

Aardenburgers - naast Bieskampen

Sectie: E. nrs.: 143, 144

 
Aardenburger - Hoogbroek: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Aardenburger - Hoogbroek: situatie (bij benadering) in 2017.

 
Aardenburgers - naast Bieskampen: situatie voor de ruilverkaveling.
 
Aardenburgers - naast Bieskampen: situatie (bij benadering) in 2017.

 

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers vermeldt hierover:

Aarde betekent in het algemeen: stuk bouwland of akker, gemeentewei­de, gemeenteheide, gemeentebos of gemeentegrond.

In de omge­ving van Breda komt het woord verspreid voor en geeft “aard” een gemeynte aan, een plaats waar een beperkt aantal geërfden het vee laten weiden en waar ook turf gesto­ken werd gedurende een aantal dagen.

Men kon akkerland zelfs laten verwilderen of “aard laten”. Na verloop van tijd kreeg “aard” zijn eigen vaste betekenis, zoals heide, akker, beemd, braakliggend, woest en vochtig ter­rein. Men ging het toepassen op de grote “aardachtige” vroen­te, terwijl daar, zoals ook elders, het woord in gebruik bleef voor afzon­derlijke percelen van slechte kwaliteit.”

In hoeverre een toponiem als “Aar­den­borch/Aardenburg” in de betekenis van een burcht in de omgeving van de “aard” bij dit element thuis hoort, is moeilijk te beoorde­len.

 

 
Eigenaren: -

Bron: Dorpspolder Dreumel, 1922
Naam:  Aardenburger
Perceelsgrootte:

Brede Aardenburger
, perceelsgrootte: 2.23.08 ha.Spitse Aardenburger, perceelsgrootte: 3.72.10 ha.Naam eigenaar: Dorpspolder Dreumel

Bron: Dorpspolder Dreumel, 1922
Naam:  Aardenburgers (benedenste en bovenste)
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Dorpspolder Dreumel

 
   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Dorpspolder Dreumel.