Beemden

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummers:
93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 878, 879, 880
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling. De Beemden lagen aan Bergsteeg (nu Bemerdweg)
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

De Beemden waren oorspronkelijk hooiweide, al wordt het later voor grasland in het algemeen en ook voor bouwland gebruikt.

Edelman / Vlam vermelden:

Het blijkt, dat De Beemden in de Middeleeuwen voor hooiland geschikt zijn geweest. Thans, na de zoveel verbeterde ontwatering, zijn ze veelal als bouwland in gebruik.

 
De naam "Beemden" gaat ook in dreumel terug tot de Middeleeuwen. In 1407 wordt de Beemden al vernoemd in het register op de leenaktenboeken kwartier Nijmegen. Het perceel was in eigendom bij de familie Van de Poll.
 

 

In Henk Beijers Archiefcollectie vinden we de volgende tekst:

Beemden zullen aanvankelijk net als heidegronden gemeenschappelijk gebruikt zijn door de dorpsgemeenschap. Een term als “de gemeyn of gemene beemden” kan hierop duiden. Het woord beemd verloor in de loop der eeuwen terrein op weide als gevolg van de verbeterde ontwatering.

 
Eigenaar:

Bron: Algemeen Handelsblad, 08-03-1872.
Naam:  De Beemden.
Perceelsgrootte: 2.07.90 ha.

Naam eigenaar: --

 

   
Bijzonderheden:  

In bovenstaande advertentie wordt als tweede "de Bemerd" genoemd. Waar dit perceel precies ligt is ons niet bekend. Wij gaan er gemakshalve van uit dat dit bouwland in de buurt van de Beemden ligt of mogelijk onderdeel uitmaakt van de Beemden.

In 1950 werd de Bergsteeg door de voormalige gemeente Dreumel omgedoopt tot Bemerdweg.

 

Bronvermelding

M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;
Prof. Dr. C. H. Edelman en Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam - "Over de perceelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied";
Henk Beijers Archiefcollectie;
Algemeen Handelsblad;
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het kwartier van Nijmegen.