Berg

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummer(s):
35, 724, 1063
Perceelsgrootte:

 

Situatie voor de ruilverkaveling

 

situatie (bij benadering) in 2016

   

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Bij alle benamingen voor hooggelegen land moeten wij ons voor de geest houden, dat het in Nederland altijd betrekkelijk geringe verhogingen betreft.

Op zijn best zijn onze bergen heuvels; maar in de lage delen van ons land betreft het vaak nauwelijks merkbare bodemverheffingen.

De Dreumelse Berg was een hoger gelegen en weinig renderend bouwland.

 
 
 

„Gij Bergen!

Heuvels acht de Faam,

Bij vriend en vreemd,

te klein een naam.”

 zong dichter Staring.


A.C.W. Staring (1767 - 1840)

 
 
Eigenaren
Nieuwe Tielsche Courant, 10-04-1886.
twee morgen aan den Berg.
Naam eigenaar: F. van Haaren te Beek.

Nieuwe Tielsche Courant, 21-04-1888.
Naam:  de Berg.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman ’s-Hertogenbosch.

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant,
26-06-1920.
Naam: op den Berg.
Naam eigenaar: gemeente Dreumel.

De Waalbode, 07-03-1936.
Naam: den Berg.
Naam eigenaar: P.C. van de Bosch.

 

 

 

 

Nieuwe Tielsche Courant, 10-04-1886

 

Bijzonderheden

Dreumelse Berg     

Tegen het einde van de laatste IJstijd (ongeveer 10.000 jaar geleden) zijn in het rivierengebied duinen ontstaan. Dit kwam omdat in drogere tijden het zand uit de rivierbedding is verwaaid. Zo zijn ook de duinen bij Bergharen ontstaan.

 
De Dreumelse Berg gezien vanuit de Bergweg
  Voor deze "berg" lag voor de ruilverkaveling
nog een iets hogere berg.
Aan de voet daarvan werd in 1982 een urn gevonden. Daarmee werd het bewijs van vroege bewoning geleverd.
 

 

De hoogte bedraagt 8,7 meter boven NAP. De omgeving ligt op ca. 4 meter boven NAP

Door de latere rivierkleiafzetting zijn veel van deze duinen onder het maaiveld verdwenen. Alleen de allerhoogste toppen steken er nog bovenuit.

De Dreumelse Berg (of wat er nog van over is) is zo’n hoge top en een van de laatste, gezien in westelijke richting.

Een deel van de berg, de grootste heuvel van de twee en het dichtst bij Dreumel gelegen, is afgegraven tijdens de ruilverkaveling. Het zand werd gebruikt voor de wegenbouw.

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant;

  • Nieuwe Tielsche Courant;

  • De Waalbode;

  • Wikipedia;

  • Tremele.