Bergse pas

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummers:
728, 937
Perceelsgrootte: -

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers vermeldt daarover: 

"Pas, in oudere vormen pasch / pesch is een afleiding van het Latijnse pascuum = weide. Volgens Lindemans gaat het om een open weiland in woest veld met hier en daar kleine bosjes en bomengroepen, maar is er in enkele gevallen pas of passe = doorgang, toegangsweg, verbindingsgracht in te herkennen. In het gebied van de grote rivieren is ‘pas’ in gebruik in de betekenis van een perceel land met rijen populieren of wilgen bezet."

 

Schönfeld vermeldt: 

"De schrijfwijze wisselt tussen pasch en pas; misschien dat pas „doorgang, overgang” betekende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote rivierengebied, waar men het nog kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of elzen)."

 
Eigenaar:

Bron: De Waalbode, 07-03-1936
Naam:  Bergsche Passen
Perceelsgrootte: 2.54.00 ha.
Naam eigenaar: P.C. v.d. Bosch

 
   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;

  • De Waalbode.