Besjeskamp en Beste Moederke

Besjeskamp:
sectie D, nr. 210 (2.20.30 ha)
Beste Moederke:
sectie C, nr. 183 (1.61.30 ha)

 
Besjeskamp: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Besjeskamp: situatie (bij benadering) in 2018.

 
Beste Moederke: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Beste Moederke: situatie (bij benadering) in 2018.
In 1861 wordt dit perceel "Bestemoerkamp" genoemd.
Dat is in 1875 ook nog het geval.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Het Midden Nederlands Woordenboek van Oudemans geeft de volgende verklaring:

 
Bij het Instituut voor de Nederlandse Taal vinden we de volgende aanvulling:
 

 

Beide woorden ("Bestemoeder" en "Besje") hebben dus dezelfde betekenis, namelijk "grootmoeder". 
 
Eigenaren:

Bron: Tielsche Courant
Datum: 11-04-1880
Naam: Beste Moeders Kamp
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Familie Storij

Bron: Akte Notaris van Everdingen te Tiel
Datum: 04-06-1890
Naam: Bestemoedertje
Perceelsgrootte: 1.61.30 Ha
Naam eigenaar: de Weduwe en Erven van A. van Deursen te Dreumel

   

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 24-12-1919
Naam: Besjeskamp
Perceelsgrootte: 2.20.30 Ha.
Naam eigenaar: Erven C.J. Groenendaal
 

   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Notaris Van Everdingen te Tiel;
  • Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24-12-1919;
  • Tielsche Courant van 11-04-1880;
  • Navorscher uit 1875;
  • Middel Nederlands Woordenboek;
  • Wandelingen door de Betuwe (1861) - D. Buddingh;
  • Navorscher 1875;
  • Stichting Tremele.