Bieskampen

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer(s): 134, 145
Perceelsgrootte:

 

   

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

De Bieskamp is de benaming voor een stuk land waar de oevergewassen "mattenbies" en "ruwe bies" voorkwamen. Vroeger werden de biezen gedroogd en gebruikt voor vlechtwerk.
 
Waar veel biezen voorkwamen in het land was dit een teken van minder vruchtbaar land; drassig weiland misschien, waar de biezen bijkans niet waren uit te roeien. Vandaar de naam Bieskamp.
 
De bies is een dun tot drie meter hoog opgroeiend gewas dat zich in het bijzonder leent voor allerlei soorten vlechtwerk. In Nederland zijn van oudsher voor de cultuur twee soorten belangrijk, de mattenbies en de ruwe bies.
 
mattenbies   ruwe bies
 
Eigenaren
In onderstaande kranten/advertenties worden de Bieskampen voor verkoop, verhuur en verpachtingen onder verschillende namen aangeboden:

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C.), 08-12-1883.
Naam: Bieskamp; grootte van het perceel: 3.12.00 ha. Naam eigenaar: W. C. Storij.

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C.), 29-04-1885.
Naam: de Bieskamp van Scherpenzeel; grootte van het perceel: 3.30.10 ha. Naam eigenaar: Dijkgraaf G.M. Post.

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C.),  29-04-1885.
Naam: de Bieskamp van Versteeg; grootte van het perceel: 3.50.20 ha. Naam eigenaar: Dijkgraaf G.M. Post.

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C.), 
29-04-1885.
Naam: de Lievenvrouwen Bieskamp; grootte van het perceel: 2.76.20 ha. Naam eigenaar: Dijkgraaf G.M. Post.

Opmerking: 
de naam "Lievenvrouwen Bieskamp" doet vermoeden dat dit perceel grond toebehoorde aan het Onze Lieve Vrouwe altaar van de oude R. K. Kerk.

Daarnaast komt nog voor:
Naam: Bieskamp Zestienhonds, grootte van het perceel: 3.46.20 ha. Naam eigenaar: Dorpspolder Dreumel.

 

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C.), 01-08-1883.
Naam: Den Bieskamp. Naam eigenaar: W.C. Storij

 

De Waalbode, 13-03-1935.
Naam: Voorste Bieskamp en Achterste Bieskamp;
Naam eigenaar: Mr. E.P van Lanschot.

 

Bijzonderheden

De Bieskampen vinden we ook terug in een document uit 1567. De R.K. Sint Victorkerk (nu N.H. Kerk) behoorde al vanaf 1117 aan het kapittel van Xanten in Duitsland. Dit kapittel had in Dreumel het zogenaamde tiendrecht. Dit recht hield in dat uit de opbrengsten van de landerijen (Xanten bezat hier meer dan 9000 morgen land!) de kerk onderhouden moest worden.
 
Op 22 juli 1567 werd door aanwijzing van Cornelis Arianssen, koster te Drommel, destijds de schrijfwijze van Dreumel, door het Stift (Kapittel) van Xanten een zogenaamde grensbeschrijving gemaakt van het gebied waarin tiend geheven mocht worden.

 

In de Tweede Wereldoorlog stond er tijdens de mobilisatietijd (1939 - 1940) een drietal kanonnen van 156 LUA (Luchtdoelartillerie) opgesteld in de Bieskampen.

 
  Twee soldaten lopen door de Heer(e)steeg terug naar de inkwartieringsadressen in de Oude Maasdijk of Griendweg  
Luchtdoelartillerie in de Bieskampen
 

Drie kanonnen in de Bieskampen

 

  Gezicht op de Oude Maasdijk vanaf de Bieskampen waar de drie kanonnen van 156 LUA stonden opgesteld. De bomen op deze foto staan langs de Heere()steeg die rechts naar het dorp gaat. De Van Heemstraweg volgt in grote mate deze oude weg.  
 
De Bieskampen maken onderdeel uit van het Tremelepad
 

 

Bronvermelding

  • Wikipedia;

  • Nieuw Tielsche Courant;

  • De Waalbode;

  • Tremele