Binnen- en Buitenkamp

Kadastraal
Binnenkamp:
Sectie: F, nrs.
85, 86, 87
Buitenkamp:  Sectie: E, nrs. 41, 44 (0.68.90 bunder)
Zie verdere gegevens in dit document

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

De namen "binnen" en "buiten" hebben betrekking op de ligging ten opzichte van de weg.

De Binnenkamp en de Buitenkamp worden hier doorsneden door de Oude Maasdijk.

 
Eigenaren

Uit informatie van Hisgis (1832) blijkt het volgende:

Nr. 85 was 0.64.10 Ha. / eigenaar Hendrik Hol;
Nr. 86 was 2.12.40 Ha. / eigenaar Jacobus van der Heijden;
Nr. 87 was destijds nr E. 89 met een oppervlakte van 1.20.30 Ha. / eigenaar Adam Adams.

Nr. 41 bestond destijds uit twee percelen: nr. 223 oppervlakte 0.71.40 ha. / eigenaar Jan Crijne Smulders en nr. 225bis oppervlakte 0.05.90 Ha. (wilgenbos) / eigenaar Poulus van Deursen.

Nr. 44 was destijds nr. 221, groot o.63.60 Ha. / eigenaar Jan van Vugt.

 

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 4 augustus 1874. Naam:  De Buitenkamp.
Perceelsgrootte: 0.68.90 bunder 

 
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Hisgis 1832;

  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant