Blokken

Kadastraal
Blokjes:
sectie: D, nummers: D 354 en 358
Blokken: sectie C, nrs. 3 t/m 7, 8, 9, 11, 16 en 17
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling. Rechtsboven "Blokken" (Papesteeg 3) en linksonder "Blokjes" (Kooiweg)
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


M. Schönfeld schrijft hierover:
"De oude indeling van voor de ruilverkaveling van de akkers leidde soms tot de blok-velden, die vaak min of meer vierkant zijn, meestal tot de langgerekte streep of reepvelden, welke laatste in ons land de overheersende vorm zijn."

Beijers voegt daaraan toe: "De primaire betekenis van blok is afsluiting met een heg, houtwal of sloot en de secundaire die van een door heggen omsloten stuk grond."

 
Eigenaar: -

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en
’s-Hertogenbossche courant,  12 mei 1877.
Naam:  Het Blokske (zie advertentie rechts).
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: De Weduwe P. van Lent

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 6 juli 1878.
Naam:  Bovenste Blok en Benedenste Blok.
(zie advertentie onder)
Perceelsgrootte: ieder afzonderlijk perceel 3.40.30 ha.
Naam eigenaar: H.V. Boesses te Nijmegen

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 9 april1887.
Naam:  Bovenste Blok.
Perceelsgrootte: 3.40.30 ha.
Naam eigenaar: Mr. M. Tydeman Jr.

 

 

 

Provinciale Noordbrabantsche en
’s-Hertogenbossche courant,  12 mei 1877

 

 

Nieuwe Tielsche Courant, 6 juli 1878.

 
 
Bijzonderheden
 

Papesteeg 3

   

Naam boerderij:       Het Blok

Eerste bewoners:    Jan Verbruggen en Cato Verbruggen – Verbruggen en hun kinderen: Sjef, Truus, Johan, Henk, Frans, Ben, Bert, Toos, Ciska en Sjan. Inwonend was opa: Hendrik Verbruggen.

De boerderij is vernoemd naar het stuk land waarop de boerderij gebouwd is.

Zie ook: Papesteeg 3

   

Papesteeg 5

 
   

Naam boerderij:       Het Klein Blok

Eerste bewoners:    Piet van Mourik en Mien van Mourik- van Deursen en hun kinderen Marie, An, Cor, Jan, Toon, Mientje, Dirk en Wim.

De Boerderij is vernoemd naar het land waarop de boerderij gebouwd is.

Zie ook: Papesteeg 5

 

Bronvermelding

M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
Henk Beijers Archiefcollectie;
Tremele.