Dries

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer: 1134
Perceelsgrootte:

 

Situatie voor de ruilverkaveling
 

Dit perceel ligt vanaf Dreumel gezien, meteen in de eerste linkerbocht.(2016)

   

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Schönfeld omschrijft het als ongecultiveerde gronden. Hij denkt daarbij aan een stuk grond met gras en onkruid, vaak te slecht om te bewerken en begroeid met struikgewas. Soms ook een verloren hoekje op het kruispunt van wegen, strookjes onbebouwde grond aan veldwegen gelegen.

 

Edelman en Vlam stellen dat een Dries een naam kan zijn voor bouwland, dat blijvend buiten productie is geraakt. Op de vruchtbare, rivierklei ontwikkelt zich dan uit de stoppel in korte tijd een grassen- en kruidenvegetatie, die niet van die van het blijvende grasland verschilt, zodat het land voor beweiding en hooiwinning geschikt is.

 
Eigenaren
Onbekend

 

 
 

De Dries, gezien vanaf de Overlaatweg.

 

Bronvermelding

  • Veldman / Vlam – Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied";
  • Schönfeld, “Veldnamen in Nederland”.