Eegenskampje

Sectie: E. nrs.: 1330, 1331, 1332.

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

Betreffende percelen liggen naast en in de percelen Klepperhei. Zie "Klepperhei".

Het algemeen Nederlandse klip verschijnt als klip en klep in de betekenis van zandhoogte. Heide had oorspronkelijk een ruimere betekenis dan thans; het duidde het open, onbewerkte veld aan.

 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Edelman/Vlam vermeldt dat de naam kan duiden op met wild gras of stoppels begroeide land.

 
Eigenaren:

Bron: akte notaris P. Gerritsma te Tiel

Datum: 22-02-1944

Naam:  Het Eegenskampje

Perceelsnummers: 1330,

Perceelsgrootte: 25.25 are.

Naam eigenaar: J. A. Kusters te Dreumel

   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Akte notaris P. Gerritsma te Tiel;

  • Edelman / Vlam – "Veldnamen: de relatie tussen naam en vorm van percelen in het rivierenkleigebied”.