Elzenpas

Kadastraal
Sectie: C
perceelsnummers:
160, 257, 258
Perceelsgrootte: -

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers schrijft hierover:

De els of zwarte els en de grijze of grauwe els zijn algemeen voorko­men­de bomen in moerassige gebieden. De zwarte els groeit het beste op voed­selrijke vochtige plaatsen met niet verzuurde grond, de elzenbroeken. De boom wordt aangetroffen in heg­gen en singels om later hakhout te le­veren. De grijze els groeit goed op de wat drogere gronden. Elzen bloeien vroeg in het voor­­jaar; de katjes of elzenproppen zijn bij het begin van de winter al aanwe­zig. Bij het doorza­gen ver­toont het hout een opvallende rood-oranje kleur.

Pas, in oudere vormen pasch / pesch is een afleiding van het Latijnse pascuum = weide. Volgens Linde­mans gaat het om een open weiland in woest veld met hier en daar kleine bosjes en bomengroepen, maar is er in enkele gevallen pas of passe = doorgang, toegangsweg, verbindingsgracht in te herkennen. In het gebied van de grote rivieren is ‘pas’ in gebruik in de beteke­nis van een perceel land met rijen populieren of wilgen bezet.

 

Schönfeld vermeldt:

De schrijfwijze wisselt tussen pasch en pas; misschien dat pas „doorgang, overgang” betekende. Bij ons leeft het woord het krachtigst in het Gelderse grote- rivierengebied, waar men het nog kent in de betekenis van perceel griendhout (hakhout van wilgen of elzen); vandaar ook samenstellingen als Wilgenpas en Elze(n)pas.

 
Eigenaar:

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 02-04-1887.
Naam:  de Elzenpas.
Perceelsgrootte: 1.09.10 ha.
Naam eigenaar: G.L.H. van Lanschot.
 

Bron: --
Datum: 1934.
Naam:  de Elzenpas.
Perceelsgrootte: 1.09.10 ha.
Naam eigenaar: Mr. E.P. van Lanschot.


 
 
 
Bijzonderheden

Adres: Nieuwstraat 29 (Voorheen Nieuwstraat 17)
Naam boerderij:
Elzenpas

 

 
Zie ook: De els, houdt van natte voeten
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • Tremele.