Franse Kamp

Kadastraal
Sectie: D
perceelsnummers: 63, 64, 263, 264

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

Verdedigingswerken hebben hun naam gegeven aan talrijke landerijen. Zo kregen de kampeer- of verblijfplaatsen van de Franse troepen de veldnaam Franse Kamp.

 
De naam van dit perceel gaat in ieder geval terug naar het jaar1672. In dat jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Ook de kerspel Dreumel beleeft een rampjaar, zo schrijft J. H. F. Gelens. Dat blijkt uit een proces dat dient voor het ambtsgericht.

Gerard Norbert van Scherpenzeel, de heer van Dreumel, verpacht in 1672 een weiland in de uiterwaard, gelegen naast de veerweg van Dreumel. (N.B. waarschijnlijk was er vanaf de Oude dijk, waar dit perceel in de buurt ligt, een veerweg naar het veer met Lith. red.).

Tijdens hun opmars naar de Noordelijke Nederlanden steken de Franse troepen de Maas over en slaan hun kampement op in dit weiland.

Jan Goossens, de pachter, ziet dit met lede ogen aan en vindt na het vertrek van de Fransen een kaalgevreten en platgetrapt weiland terug. Hij is zo verbolgen dat hij weigert zijn pachtpenningen te betalen.

Gerard Norbert van Scherpenzeel, de heer van Dreumel, neemt daar echter geen genoegen mee, spant een rechtszaak aan en wint.

 

De Franse kamp anno 2016. Uiterst rechts: Venusweg 6.

 
Eigenaar:

Bron: document van notaris Van Everdingen te Tiel, 4 juni 1890.
Naam:  Het Boschje of Fransche Kampje
Perceelsgrootte: 1.02.00 ha.
Naam eigenaar: Weduwe en erven van A. van Deursen te Dreumel
 


De Waalbode, 13 maart 1935Bron: De Waalbode, 13 maart 1935.
Naam:  Fransche Kamp
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Mr. E.P. van Lanschot
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Document van notaris Van Everdingen te Tiel;
  • J. H. F. Gelens - een heer van de heerlijkheid Dreumel in het Ambt van tussen maas en Waal;
  • De Waalbode;
  • Tremele.