Ganzewei en Ganzekamp

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer: 138
Perceelsgrootte:
3.65.90 ha.

 

Situatie voor de ruilverkaveling

 

situatie in 2016

   

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Ganzen verblijven in het winterseizoen vaak op vochtige afgelegen weilanden. De dieren zijn erg schuw, niet in het minst door de eeuwenlange jacht die op deze dieren gemaakt is. Ganzeweide zou een perceel slechte grond kunnen zijn.

Ganzen werden vroeger gekweekt, niet alleen vanwege het vlees; in veel akten is te lezen dat ganzen als cijns (belasting/rente) werden geleverd. In de Dreumelse situatie aan de Heren van Dreumel.

Ganzen moeten er in de late middeleeuwen volop zijn geweest. Zijn ze verdwenen omdat men overging op het houden van varkens of schapen? Of verdwenen ze door het verminderen van de gemene (gemeente) gronden, waarop de inwoners hun ganzen lieten grazen?
 
Eigenaren
In onderstaande kranten/advertenties wordt de Ganzewei voor verkoop, verhuur en verpachting onder verschillende namen aangeboden:

 

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 06-09-1876.
Naam: de Ganzenweide.
Grootte van het perceel: 3.65.90 ha.
Naam eigenaar: Familie Post

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 29-04-1885.
Naam: de Ganzeweide.
Grootte van het perceel: 3.65.90 ha.
Naam eigenaar: Dijkgraaf Post

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 25-05-1898.
Naam: Ganzenweide.
Grootte van het perceel: 3.65.90 ha.
Naam eigenaar: Familie Post

Nieuwe Tielsche Courant, 06-09-1876

 

Bijzonderheden

Er is ook een perceel  met de naam Ganzekamp. Dit perceel ligt aan het eind van de Vergert.
Deze veldnaam werd al in 1406 vernoemd .
 
Situatie voor de ruilverkaveling
 
situatie bij benadering in 2018
 

Bronvermelding

  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Christ Buiks, veldnamen in de Baronie