Geer

Kadastraal
Geer: Sectie: B, nrs. 1, 2, 3 (4.51.40 ha.)
Geerkes: Sectie E, nr. 142
Middelgeer: Sectie: C, nrs.
83, 84, 85, 86, 87
 

 
Geer: Situatie voor de ruilverkaveling.
 

Geer: situatie (bij benadering) in 2016.

 
Geerkes: situatie (bij benadering) in 2016.
 
Geerkes: situatie (bij benadering) in 2016.
 
Middelgeer: Situatie voor de ruilverkaveling.
 
Middelgeer: situatie (bij benadering) in 2016.
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

De oude indeling van de akkers leidde soms tot de blokvelden, die vaak min of meer vierkant zijn, meestal tot de langgerekte streep- of reepvelden, welke laatste in ons land de overheersende vorm zijn.

Indien twee zijden van een stuk land niet parallel liepen, ontstond een geer, waarbij zich licht een stuk land in driehoeks- vorm (winkel, hoek, tip) aansloot.

Had een stuk land verschillende in- en uitspringende hoeken, dan was dat onvoordelig, en dat was dan licht de reden waarom men het naar die opvallende eigenschap noemde.

 
Eigenaren "Geer":

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 8 oktober 1889.
Naam:  De Geer.
Perceelsgrootte: 0.70.50 ha.
Naam eigenaar: Familie A.G. Verschuren

Bron: document notaris Van Everdingen, 4 juni 1890.
Naam:  De Geer.
Perceelsgrootte: 4.51.40 ha.
Naam eigenaar: Weduwe en erven van A. van Deursen te Dreumel.

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 14 februari 1928.
Naam:  De Geer.
Perceelsgrootte: 4.51.40 ha.
Naam eigenaar: W. Wielders Hzn.

 

Provinciale Noordbrabantsche en
's Hertogenbossche Courant,
8 oktober 1889

 
 

1890-06-04 notaris Van Everdingen
 

1919-07-11 Jan vd Pol

Nieuwe Tielsche Courant, 14-02-1928
 
   

Eigenaren "Middelgeer":

 
   

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 18 april 1874.
Naam:  De Middelgeer
Perceelsgrootte: -
H.F. Fijnje te Aarlanderveen

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 19 april 1884.
Naam:  Broelie of Middengeer
Perceelsgrootte: 1.52.90 ha.
H.F. Fijnje Van Salverda.

   
Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 10 april 1886.
Naam:  Middengeer
Perceelsgrootte: 1.52.90 ha.
H.F. Fijnje Van Salverda.

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 12 april 1890.
Naam:  Middengeer
Perceelsgrootte: 1.52.90 ha.
J.G.W. Fijnje Van Salverda.te 's Gravenhage.

(zoon van
H.F. Fijnje Van Salverda)

   

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 14 april 1906.
Naam:  Middelgeer
Perceelsgrootte: 1.52.90 ha.
Mej. Fijnje Van Salverda.te 's Gravenhage.

(kleindochter van
H.F. Fijnje Van Salverda)

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 25 november 1912.
Naam:  Middengeer
Perceelsgrootte: 1.52.90 ha.
Mej. Fijnje Van Salverda.te 's Gravenhage.
(kleindochter van
H.F. Fijnje Van Salverda)
   

Nieuwe Tielsche Courant, 18-04-1974

Nieuwe Tielsche Courant, 19-04-1884

Nieuwe Tielsche Courant, 10-04-1886
     
Nieuwe Tielsche Courant, 12-04-1890 Nieuwe Tielsche Courant, 14-04-1906 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant,
25-11-1912
     
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant;

  • Nieuwe Tielsche Courant;

  • Document notaris Van Everdingen;

  • eigendomsbewijs Jan van de Pol.