Het Hek

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer: 1199
Perceelsgrootte:

 

Situatie voor de ruilverkaveling
 
Het Hek in 2016

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Er komt een aantal veldnamen voor met het bestanddeel hek. Zo ook in de samenstelling veldhekken. De percelen, die met deze naam zijn aangeduid, vormen namelijk een overgang, een soort groene weg, die toegang geeft tot de achterste landerijen van het dorpsgebied, die niet via een gewone weg bereikbaar zijn. Deze percelen zijn afgesloten door hekken, om het vee de doorgang te verhinderen.

Het ging dus niet louter om slagbomen aan de uiteinden van een dorp of gehucht, maar ook om hekken in een omheining.

Sommige wegen eindigden midden in een weiland of liepen dwars door weilanden heen. Om er voor te zorgen, dat het vee toch in de wei bleef, was er een hek dwars over de weg geplaatst. Iedereen die gebruik maakte van de weg werd geacht dit hek weer te sluiten.

Een soortgelijk afsluiting was er ook in de weg van Dreumel naar Heerewaarden.

 

Bijzonderheden

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 januari 1910 meldt dat bij de Staten-Generaal een wetsontwerp is ingediend om een stuk grond in de gemeente Dreumel te onteigenen om het vrij te maken voor het verkeer op de weg over de Vorensche Dam en de Dreumelsche straat.

Het verkeer op die weg – de enige verbinding te land tussen Maas en Waal en de Bommelerwaard- ondervindt belemmering van een tweetal draaiende hekken.

Deze hekken zijn in 1738 door de Geldersche Rekenkamer aangebracht op de grond, eigendom van de Heer van Geldermalsen.

Volgens het krantenbericht waren de hekken van een zware samenstelling en vielen vanzelf dicht.

 

   

Dat deze hekken voor kinderen geen speelgoed waren, blijkt uit onderstaand artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 13 september 1908.

De acht jarige Huib van Hoften, die op Bato’s erf woonde, verongelukte bij het spelen met de hekken.

 

13-09-1908  Nieuwsblad van het Noorden

 
Eigenaar: -

 

Bronvermelding

 
  • Prof. Dr. C. H. Edelman en Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam - "Over de perceelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied";
  • Nieuwe Rotterdamsche Courant;
  • Nieuwsblad van het Noorden.