Hel(len)

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummers: 
747, 821, 822
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

De Hel is een benaming van grotere of kleinere moerasgebieden. Hel en Hellen hebben betrekking op een lichte verlaging of inzinking in het landschap in moerassige streken.

 
Eigenaar
De percelen zijn opgedeeld in de volgende namen: Hel en Hellen.

De Tijd, 8 oktober 1880.
Naam:  De Hel.
Perceelsgrootte: 4.10.60 ha.
Naam eigenaar: Kinderen van Egbertus Storij

Nieuwe Tielsche Courant, 8 december 1883.
Naam:  De Hel.
Perceelsgrootte: 4.10.50 ha.
Naam eigenaar: W.C. Storij.

Nieuwe Tielsche Courant,  20 april 1887.
Naam:  De Hel.
Perceelsgrootte: 4.10.50.
Naam eigenaar: Regenten van het Burger Weeshuis te Tiel

Nieuwe Tielsche Courant, 30 juli 1890.
Naam:  De Hel.
Perceelsgrootte: 2.81.70 ha.
Naam eigenaar: P. van den Bosch

De Tijd, 8 oktober 1880.

 
Bijzonderheden
 
 

Bronvermelding

M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
Henk Beijers Archiefcollectie;
Nieuwe Tielsche Courant;
De Tijd.