Hoef

Kadastraal
Hoef:
Sectie: B, nrs:
238, 239 en 715.
Grootte: 2.19.80 ha.
Hoeven: Sectie: B, nrs: 244, 245, 251, 252, 253.
Grootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers schrijft hierover:

Een hoeve vormde oorspronkelijk een hoeveelheid grond ter grootte van 1 hova = ongeveer 12 bunder, maar dit kon van streek tot streek verschillen.

De verdeling in hova’s is algemeen geweest. Op deze hova’s werden voor de pachters de woningen gezet.

In de vroege middeleeuwen kende men de vroonhoeven die enerzijds door de heer zelf in exploitatie werd gehouden, en hoevenland, een deel dat aan horige boeren werd uitgegeven en waarbij ieder in principe een hoeve van ongeveer 12-16 ha kreeg toegewezen.

Later is de aanduiding voor de hoeve als hofstede of als wooneenheid samen met het omlig­gende land in zwang geko­men, vandaar de vele hofstadnamen.

De bij de hoeve gelegen ‘hof’ is meestal een omsloten stuk grond, veelal in de vorm van een moestuin, maar ook de bete­kenis van boerderij is gebruike­ijk.
 
Eigenaar:

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 11-12-1883.
Naam:  De Hoef.
Perceelsgrootte: 2.50.90 ha.
Naam eigenaar: W.C. Storij
 


 

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 08-05-1899.
Naam:  De Hoef.
Perceelsgrootte: sectie B, nummer 238, 1.61.80 ha.
Naam eigenaar: Mevrouw de Weduwe Hoeben

Bron: De Waalbode, 13-03-1935.
Naam:  Hoef.
Perceelsgrootte: 2.19.80 ha.
Naam eigenaar: familie Numans.

Bijzonderheden

Hoefstraat: Het grondgebied heette hier vroeger 'De Hoef'.(al 200 jaar oud) Deze weg, die naar het veld leidde, wordt in de volksmond ook nog wel “de Velligerd” (Velgerd) genoemd.

 
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant;
  • De Waalbode;
  • Heemkundeproject deel 1, blz. 120 e.v.;
  • Tremele.