Hoekjes

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer: 458
Perceelsgrootte: -

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 
situatie (bij benadering) in 2016.
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

Had een stuk land verschillende in- en uitspringende hoeken, dan was dat licht de reden waarom men het naar die opvallende eigenschap noemde.

Dit speelt ook bij het perceel Hoekjes. Het was niet mogelijk om de oppervlakte van het perceel in zijn totaliteit te overzien. Stond men in een hoek van het perceel, dan was het niet mogelijk de andere uitspringende kant/hoek van het perceel te zien.

 
Eigenaar: -

 

 


 

  Al in 1859 worden de Hoekjes ter pacht aangeboden. De eigenaar is onbekend. Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 10 juni 1859  
  Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant, 08-06-1872.
Naam: Hoekjes.
(zie advertentie hieronder)
Perceelsgrootte: -
Naam eigenaar: G. van Lanschot
 
 
 

Bronvermelding

M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
Nieuwe Tielsche Courant.