De Hofhooi

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummer: 538
Grootte: 1.27.00 ha.

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers vermeldt daarover:

"De bij de hoeve gelegen “hof” is meestal een omsloten stuk grond, veelal in de vorm van een moestuin, maar ook de betekenis van boerderij is gebruikelijk. Hooi heeft betrekking op de vele hooilanden die in de polder te vinden waren."

 
Eigenaren:

 

Bron: Akte notaris (Thomas Hendrik Meijnhardt te Wamel).
Datum: 14-08-1819.
Naam:  De Hofhooij.
Perceelsgrootte:  vier en een halve hont.
Naam eigenaar: Pastoor Jacobus van der Heijden te Dreumel.

 
Op 28 oktober 1841 werd "De Hofhooi" aangekocht door burgemeester Gerardus van Welie te Dreumel. De akte werd verleden bij notaris Willem Dominikus Kuppen te Beneden-Leeuwen.
 

Op 2 maart 1951 kwam het perceel in bezit van landbouwer Th. F.A. van Welie uit Dreumel.
(bron: Archief Gerard van Welie)

 
 

Han de Lang in de boomgaard van Th. F. A van Welie. Op de achtergrond de noodwoningen.

 

Tonnie de Lang - Vermeulen in de boomgaard van Th. F. A van Welie.

 
Bijzonderheden:
De Hofhooistraat is vernoemd naar onder meer bovengenoemd perceel, maar is op zich veel groter dan bovengenoemd perceel:
 

Was "De Hofhooi" in 1870 nog een onbeduidend pad, dat veranderde na de watersnood van 1926 toen er - zoals op bovenstaande tekening te zien is - watersnoodwoningen werden gebouwd. De grond was toen al lang eigendom van de gemeente Dreumel.

 
1926: Watersnoodwoningen in de Hofhooistraat
 

Na de oorlog werden er aan het begin van de Hofhooistraat drie blokken van twee huurwoningen gebouwd. Wachtmeester rijkspolitie H.J.A. Spit woonde op nummer 498a. Deze dienstwoning werd in 1950 omgenummerd naar Hofhooistraat 3.

Na zijn overplaatsing in 1955 naar Druten werd de woning in gebruik genomen door H.F.J. Jansen, postcommandant der Rijkspolitie in Dreumel. Na zijn overplaatsing naar Beneden-Leeuwen werd deze woning betrokken door Toon en Stien van den Boom.

 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Archief Gerard van Welie;

  • RAN - Archief voormalige Gemeente Dreumel, nr. 3575;

  • Tremele.