Horst

Kadastraal
Sectie: D
Perceelsnummer(s):
99, 99bis, 101, 102, 103, 301, 302
Perceelsgrootte:

 
Situatie voor de ruilverkaveling
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Horst  betekent oorspronkelijk bodemverheffing (verhoging), in een moerassig terrein, en komt als naam veelal voor met een boom- of struiknaam.

Het krijgt dan vaak de betekenis van stuk grond, begroeid met laag hout, of met begroeide walletjes.

 
Eigenaar
De percelen Horst zijn opgedeeld in de volgende namen: Horst, Hors(t)je en  Nonnenhorst.

Bron: Nieuw Tielsche Courant, 2 april 1887.
Naam:  de Horst van Hendrik.
Perceelsgrootte: 3.86.60 ha.
Naam eigenaar: G.L.H. van Lanschot

Bron: Nieuw Tielsche Courant, 2 april 1887.
Naam:  de Horst van Schoonhoven.
Perceelsgrootte: 2.95.90  ha.
Naam eigenaar: G.L.H. van Lanschot

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 21 april 1888.
Naam:  Horsje of Snellekens.
Perceelsgrootte: 1.50.20  ha.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman te ‘s-Hertogenbosch

Bron: De Waalbode, 7 maart 1936.
Naam:  Horstje.
Perceelsgrootte: 1.38.30  ha.
Naam eigenaar: Familie Van Beers

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 26 juni 1920.
Naam:  Horsje.
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel.

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 9 april 1887.
Naam:  Benedenste Nonnenhorst.
Perceelsgrootte: 2.87.00  ha.
Naam eigenaar: Mej. C.J.A. van Elsbroek

 

 

Nieuw Tielsche Courant, 2 april 1887

 
Bijzonderheden

 

Papesteeg 9

 

Naam boerderij:  “De Horst"

Eerste bewoners: Lambert van Leeuwen en Cor van Leeuwen - van Weerdenburg en hun kinderen Carla, Maria en Conny.

 

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Nieuwe Tielsche Courant;

  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant;

  • De Waalbode.