Hul

Kadastraal
Sectie: D
Perceelsnummers: 141
Grootte:
2.94.10 ha.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

M. Schönfeld schrijft hierover:

 

Bij alle benamingen voor hooggelegen land moeten wij ons voor de geest houden, dat het in Nederland altijd betrekkelijk geringe verhogingen betreft. In de lage delen van ons land zijn het vaak nauwelijks merkbare bodemverheffingen. De Hul (heuvel) was een hoger gelegen perceel bouwland.

 
 
Situatie voor de ruilverkaveling. (Meertenskaart)
 

situatie in 2016 (kaart Google Maps).

 
Als men bovenstaande kaarten met elkaar vergelijkt dan valt het op dat op de bovenste kaart (de Meertenskaart) de Hul dichtbij de Nieuwe Wiel in Dreumel ligt.
 
Op de kaart van Google maps ligt de Hul in Alphen als verbindingsweg tussen de Sluisweg en de Maasdijk. Er moet dus sprake zijn van twee verschillende gebieden die dezelfde naam dragen.
 
Om de positie van beide gebieden duidelijk te maken  hebben we de wegen van de huidige kaart geprojecteerd op de Meertenskaart. Daarmee wordt meteen duidelijk dat er inderdaad sprake is van twee verschillende gebieden die dezelfde naam dragen. Mogelijk vormden zij vroeger één geheel.
 

De wetering vormt de grens tussen Dreumel en Alphen.

 
Eigenaar:

Bron: raadsverslagen gemeente Dreumel.
Datum: 1874-1880.
Naam:  De Hul.
Perceelsgrootte: 2.94.10 ha.
Naam eigenaar: De gemeente Dreumel

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Raadsverslagen gemeente Dreumel.