Jan Danenkamp

Kadastraal:
Sectie C, nrs. 113, 114 en 115.

 

Sectie: C, perceelsnummers: 113, 114 en 115.

Perceelsgrootte:
C 113 groot 2.06.10 Bunder;
C 114 groot 0.99.70 Bunder;
C 115 groot 1.14.10 Bunder.

 

situatie voor de ruilverkaveling.

 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Het perceel draagt de naam van een vorige eigenaar.

 

Eigenaren:

 

In 1832 waren deze percelen eigendom van:

Bijlandt (sectie C nummer 113)

Sebert van Avezaat (sectie C nummer 114)

Dorpspolder Dreumel (sectie C nummer 115)

In 1935 waren deze percelen in eigendom bij Dokter Van Londen te Varik.

 
Bijzonderheden:
 
 

Bronvermelding

  • Stichting Tremele.