Jan Theeuwenkamp

Kadastraal:
Sectie B, nrs. 253 en 254
Grootte:
3.75.40 Ha

 

situatie voor de ruilverkaveling.

 

situatie (bij benadering) in 2018.

 
Eigenaar:

In 1832 was Jan Theeuwenkamp één perceel genummerd D 45. Later opgesplitst in twee percelen, nummers 253 en 254.

Het perceel D 45 was destijds eigendom van Cornelis van Gruijthuijzen.

 
Verklaring / betekenis van de naam van het perceel
Het perceel draagt mogelijk de naam van een vorige eigenaar.
 
Bijzonderheden:

De veldnaam Jan Theeuwenkamp wordt in de diverse (kranten)publicaties op verschillende manieren omschreven, zoals:

 

1875 Navorscher (D. Buddingh - Wandelingen door de Betuwe (1861)

 
1880-04-10 Prov. Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant
Eigenaar: familie Storij
1880-04-11 Nieuwe Tielsche Courant
Eigenaar: familie Storij
   
1881-04-30 Nieuwe Tielsche Courant
Eigenaar: familie Storij
   

1882-04-23 Nieuwe Tielsche Courant
Eigenaar: Weduwe Storij
  1913-05-01 Prov. Noordbrabantsche en
's Hertogenbossche Courant
Eigenaar:
L. L. Schreven
 

Bronvermelding