Kamerkens

Kadastraal
Sectie: C
Perceelsnummer: 133
Grootte: 1.50.50 ha

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

Het is mogelijk, dat ook de veldnaam kamer is voortgekomen uit de betekenis „afgepaald deel". Het is echter ook denkbaar, dat dit geschied is door het intermediair van een landmaat.

Op de hogere gronden schijnt het woord de betekenis te hebben van gereserveerd jachtgebied (wildernis), in het bijzonder van bos of met struikgewas begroeide hei.

Moerman verwijst naar Kammerforst, dit is bos, door de rekenkamer beheerd, welke kamer immers de functie van de landheer overnam in het beheer van de woeste gronden. Men vindt hier ook (oudgelders) De Rekenkamers Land en (nieuwgelders) De Rekenkamer (Zaltbommel).

 

Henk Beijers vermeldt:

Consensus over het element ‘kamer’ bestaat niet. Het heeft mogelijk de betekenis van een afgepaald of beslo­ten stuk grond, dit in tegenstelling tot de open en gemene heide.

Anderen geven de voorkeur aan de bete­kenis: gereserveerd bosgebied. Kamerven zou dan betrekking hebben op een ven binnen zo’n jachtterrein. Zo’n bosgebied werd beheerd door een landsheerlijke kamer of rekenkamer.

Ook is ge­sugge­reerd dat de interpretatie zou moeten zijn: een met struikge­was begroeide heide of een bos. In Kame­ren, afgeleid van het Latijnse camera, meent men ook de betekenis te zien van: ge­welf, stookplaats, raads- of sche­pen­kamer, kleine schuur of woning. In de noordelijke provin­cies schijnt “kamer” ook als landmaat voor te komen.

 

 
Eigenaren:
 

Datum: 1934
Naam:  Kamerkens
Perceelsgrootte: 1.50.50 ha.
Naam eigenaar: Mr. E.. van Lanschot

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Henk Beijers Archiefcollectie.