Kerkakker


 

Dreumel kent een kleine cluster van negen percelen met de veldnaam Kerkakker.

 
situatie in 1832
 
situatie voor de ruilverkaveling. (nr. 678 was voorheen 210)
 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Deze percelen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit het grondbezit van de kerk. Al in 1620 wordt een van de landerijen vermeld als "Cercke camp".......

 

Van den selve in de "Cercke camp": 1 morgen, 1 hont

 
Deze landerijen waren toen in bezit van de heer die woonde op "Huis de Pol". Het is ook mogelijk dat de landerijen later eigendom zijn geworden van de de Nederlands Hervormde kerk. Pal naast genoemde cluster ligt namelijk het perceel sectie A, nummer 207, bouwland, oppervlakte 0.45.20 Bunder van de Hervormde Kosterij Dreumel.
 
Voor aanvullingen of opmerkingen houden wij ons aanbevolen (Mail naar: info@tremele.nl)
 

Eigenaar:

1. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 209, bouwland. Perceelsgrootte: 0.65.20 Bunder. Naam eigenaar: Willem Merx (Merkx)

 

2. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 210, (later 678), bouwland. Perceelsgrootte: 0.91.60 Bunder. Naam eigenaar: Nicolaas de Ridder te Wamel

 

3. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum : 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 211, bouwland. Perceelsgrootte: 0.74.40 Bunder. Naam eigenaar: Willem Storij.

 

4. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 212, bouwland. Perceelsgrootte: 1.18.90 Bunder. Naam eigenaar: Crijn Smulders en consort (Consort betekent mede-eigenaren).

 

5. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 213, bouwland. Perceelsgrootte: 0.26.50 Bunder. Naam eigenaar: Roelof Oorschot en consort.

 

6. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam:  Kerkakker, sectie A, nummer 214, bouwland. Perceelsgrootte: 0.12.20 Bunder. Naam eigenaar: Weduwe Aaldert van den Berg.

 

7. Bron:  Kadastrale kaart van 1832. Datum: 1832. Naam: 
a. Kerkakker, sectie A, nummer 215, bouwland, groot 0.04.30 Bunder.
b. Kerkakker, sectie A, nummer 216, huis en tuin, groot 0.00.98 Bunder.
c. Kerkakker, sectie A, nummer 217, tuin, groot 0.01.50 Bunder.

Naam eigenaar: 
Hendrik van Oorsouw.

 
Bijzonderheden:
 

Bronvermelding

  • Nationaal Archief Den Haag, inv. nr. 2566 - Staat van het land in Dreumel behorend aan het huis (1620);
  • Regionaal Archief Nijmegen;
  • Kadastrale kaart 1832;
  • Stichting Tremele.