Kijfkamp / Kijfland

Kadastraal
Kijfkamp:
Sectie: ? nrs. 210 en 211;
Perceelsgrootte: 2 b. 24 r. 40 e.
Kijfland: Sectie A nr. 900;
Perceelsgrootte: -

 

Kijfkamp: Situatie voor de ruilverkaveling

 

De Kijfkamp ligt op de hoek van de Van Heemstraweg en de Kavelweg

 

Kijfland: Situatie voor de ruilverkaveling

 

Kijfland anno 2016: situatie bij benadering (ooit eigendom van Sjef Vink)

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Was de slechte kwaliteit van de grond een probleem dat het bestaan van velen bemoeilijkte, daarnaast vormde ook de versnippering van het bezit een voortdurende bron van ergernis. Hoe dikwijls kwam het niet voor, dat mensen met elkaar op de vuist gingen of elkaar voor het gerecht sleepten omdat zij elkaar een perceeltje betwistten, waarvan niemand meer precies wist wie de eigenaar was. De echo's van deze geschillen weerklinken nog in namen als het Kijfland.

 

Schönfeld schrijft in zijn boek "Veldnamen in Nederland" (bladzijde 167): “Herhaaldelijk leest men in oudere zowel als nieuwere stukken van gronden, waarvan het bezit betwist werd en waarover soms langdurige processen werden gevoerd. Zo’n land heette een kijfveld. Vanhier de veldnaam “De Kijfkamp”. Schönfeld vermeldt daarbij het Kijf-weertjen in Dreumel, anno 1664.

 

Wat is een kamp?

De veldnaam kamp werd aanvankelijk gebruikt als tegenstelling van veld. Een kamp was een stuk cultuurgrond dat omheind, afgerasterd of door een sloot omgeven was. Velden waren daarentegen “open”. In de latere naamgeving gebruikte men kamp in de algemene betekenis “perceel grond, kavel”.

 

Eigenaren
Onbekend.
Nieuwe Tielsche Courant 21-04-1880 Nieuwe Tielsche Courant 26-04-1890 PNEHC 26-06-1920

 

Bronvermelding

  • Rob Rentenaar, groeten van elders;
  • M. Schönfeld, “Veldnamen in Nederland”;
  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • PNEHC.