Kleine Gees

Kadastraal:
Sectie A, nrs. 204 t/m 207

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Het perceel Kleine Gees ligt in het gebied tussen Polstraat en de Hogeweg.

In de literatuur wordt bij het woord Gees gedacht aan een terrein dat hoog ligt en minder vruchtbaar is.

Van oorsprong zanderig (zie ook veldnaam de Veluwe) en bebost met loofhout.

 

Eigenaar:

1. Sectie A, nummer 204, bouwland, oppervlakte 0.33.30 Bunder. Eigenaar Gerrit Vink.

 

2. Sectie A, nummer 205, bouwland, oppervlakte 0.53.10 Bunder. Eigenaar Willem Story.

 

3. Sectie A, nummer 206, bouwland, oppervlakte 0.31.00 Bunder. Eigenaar Jan Merx (Merkx).

 
4. Sectie A, nummer 207, bouwland, oppervlakte 0.45.20 Bunder. Eigenaar de Hervormde Kosterie Dreumel.
 
Bijzonderheden:
 

Bronvermelding