Kolderskamp

Sectie: B, nr. 51

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2018.

 
In de Arnhemsche Courant van 28 mei 1873 wordt melding gemaakt van de verkoop van een weiland met de naam "Rolderskamp". Het is gelegen in sectie B, perceelsnummers 48 en 82(0).

Deze percelen grenzen direct aan perceelsnummer 51.

Mogelijk is "Rolderskamp"een verschrijving  van Kolderskamp?

 

1873-05-28 Arnhemsche Courant

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Beijers vermeldt:

Aan “kol” worden twee betekenissen toegekend, namelijk:
1. een geringe hoogte in het landschap;
2. een synoniem van koud.

Sommigen tenderen meer naar “kuil”, hetgeen zou duiden op een depressie of laagte in het landschap.

Kol kan ook wijzen op de plaatselijke begroeiing met de kollenbloem of klaproos. Met kollenbloem wordt overigens in sommige streken de waterlelie bedoeld.

Schönfeld gaat ook uit van een hoogte in het landschap.

 
Eigenaren: -
   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”.