Konker

Sectie: CB. nrs.: 44, 45, 46, 47, 83, 84
(en in 1920 ook nr. 85).

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Volgens het Middelnederlands woordenboek duidt Konker op een nat en drassig gebied.

 

 

Gezien de ligging van de percelen Konker, werd er ook gesproken van de Voorste Konker en de Achterste Konker. Ook werd er - gezien grootte van een van de percelen - gesproken van de "Groote Konker"   Dat wordt duidelijk op bovenstaande kaart, waarbij de gemeente Dreumel in 1920 allerlei percelen te koop aanbiedt. Ook is er sprake van de "Kleine Konker" (zie hieronder).

 

Eigenaren:

 

Inzet van landerijen
in opdracht van de Gemeente Dreumel

Bron: 1920-06-26 pnehc

Groote Konker (3.69.40 ha.
eigenaar: Mr. Victor Tilman, 's Hertogenbosch
Bron: Nieuwe Tielse Courant 21-04-1888
 
   
Aankoop Groote Konker in 1920 door
J.H.B. van Welie
Aankoop Kleine Konker in 1952
door Th. F. A. van Welie
   

Bronvermelding

  • Middelnederlands woordenboek;
  • Nieuwe Tielse Courant;
  • Provinciale Noordbrabantse en 's Hertogenbosche Courant (PNEHC)
  • Stichting Tremele.