Kosterswei & Kosterskamp

Kadastraal
Kosterswei:
Sectie: E, nr. 1148;
Kosterskamp: Sectie B, nrs. 224, 225.

 
Kosterswei (Heerewaardensestraat) - Situatie voor de ruilverkaveling.
 
Kosterswei (Heerewaardensestraat) - Situatie (bij benadering) in 2016.
 

 
Kosterskamp (Velgert) - Situatie voor de ruilverkaveling.
 

Kosterskamp (Meerheuvelweg) - Situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Beijers schrijft hierover:   

Het geeft een bezit aan, namelijk de grond die toebehoort aan de koster of waaruit deze een bepaalde rente of pachtopbrengst ontving.

Schönfeld vermeldt het volgende:

Het kwam veel voor dat de opbrengst van kerkeland of een deel ervan besteed werd voor een bepaald doel.

Een omschrijving als “die camp achter die Costers huys steedt”  en “dese landen bruyckt die Coster gemeenlyk zulffs” kan door de tijd heen worden omschreven als Kosterswei / Kosterskamp.

 
Eigenaren:
   

Bron: Nieuwe Tielsche Courant,
Datum: 07-08-1880.
Naam: 
Kustersweide aan de Waal (= Kostersweide).Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Mejuffrouw de Weduwe F. van Oss
Bron: Nieuwe Tielsche Courant,

Datum: 21-04-1880.
Naam: 
Kosterskamp.
Perceelsgrootte: 2.33.70 ha.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman te ‘s-Hertogenbosch

 

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Nieuwe Tielsche Courant.