De Krim en Sebastopol

De Krim
Sectie: D. nrs.: 344 en 107bis

Sebastopol
Sectie: D. nrs.: 345

 
De Krim en Sebastopol: situatie voor de ruilverkaveling.
 

De Krim en Sebastopol: situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Rob Rentenaar schrijft daarover het volgende:

De Krim

Bij het horen van de naam De Krim denken de meesten van ons eerder aan stranden met bruingebrande Russische partijfunctionarissen dan aan rustige, onopvallende plekken in Nederland. Toch is De Krim een veel voorkomende plaatsnaam in Nederland.

Als we alleen al kijken hoeveel bewoonde oorden deze naam dragen, tellen we er minstens zeventien. Daar is in de eerste plaats het dorp De Krim in Twente.

Verder vinden we De Krim als naam voor gehuchten en buurten in of bij Witmarsum in Friesland, Slochteren, Sappemeer en Heiligerlee in Groningen, Enschede in Overijssel, Hoenderloo, Echteld, Arnhem en Borculo in Gelderland, Rijzenburg in Utrecht, Zwaag en Monnikendam in Noord-Holland, Kapelle in Zeeland en ten slotte Mijel, Holtum en Geleen in Limburg.

 

Daarnaast komen ook nog op verschillende plaatsen stukken land van kleinere of grotere omvang voor die de veldnaam De Krim dragen.

 

De Krimoorlog
Al deze plaatsen hebben met elkaar gemeen dat ze vernoemd zijn naar het Russische schiereiland, maar dan wel ten tijde van een wat minder zonnige periode uit zijn geschiedenis. We moeten daarvoor ruim 160 jaar terug in het verleden. In het zuidoosten van Europa was de macht van Turkije, aan het tanen. De tsaar van Rusland wilde daarvan profiteren en riep zich daarom uit tot beschermer van de christenen in het Turkse Rijk.

   

Uiteraard kwam het tot moeilijkheden en in 1853 brak de oorlog uit tussen de twee landen.

Engeland en Frankrijk, die zich als de bewakers van het Europese evenwicht beschouwden, zagen dit met bezorgdheid aan, vooral toen de Turken het onderspit dreigden te delven.

Daarom besloten zij zich in de strijd te mengen en wel aan de kant van de zwakste partij, de sultan. Zoals dat toen nog gebruikelijk was, zocht men eerst een oorlogsterrein uit.

 

 

bron: Wikipedia

 

De keus viel op het schiereiland de Krim. In september 1854 landden daar de Engelse en Franse troepen, later gevolgd door een handvol Sardiniërs. Ze belegerden Sebastopol, toen de belangrijkste stad op het schiereiland. Het werd een langduriger affaire dan de belegeraars gedacht hadden. Sebastopol viel pas in september 1855.

 

Belegering van Sebastopol door Franz Roubaud (bron: Wikipedia)

 

Naamgeving woonplaatsen / veldnamen
Oorlogen hebben het merkwaardige effect dat ze onze naamgeving kunnen beïnvloeden. Speciaal als men arbeidersbuurten of armoedige gehuchten een naam wilde geven, heeft er altijd de neiging bestaan deze te vernoemen naar slagvelden of belegerde steden. Dat is ook bij de bemoeiing naar de Krim het geval geweest.

De plaatsen in ons land die De Krim en Sebastopol heten, hebben deze namen in 1854 en de jaren daarna vaak gekregen omdat men vond dat de mensen die er woonden ruziemakers of armoedzaaiers waren. Daarnaast kan ook meegespeeld hebben dat de naamgevers vonden dat die plekken zo ver weg lagen.

 

Onderzoeker Schönfeld geeft aan dat men historische of anderszins bekende namen, zoals De Krim en Sebastopol, aanduidde als plaatsen van slechte grond of verafgelegen.

 
In Dreumel waren De Krim en Sebastopol eigendom van de voormalige gemeente Dreumel. Wat de precieze beweegredenen zijn geweest om te komen tot deze naamkeuze is moeilijk te achterhalen. Feit is wel dat beide percelen ver weg, aan de grens van de gemeentegrens gelegen waren.

Beide percelen werden door de jaren heen verpacht als wei- en hooiland.

 
Eigenaren:
 

Bron: verslagen van de gemeenteraad
Datum: 1884-1890
Naam:  De Krim
Perceelsnummers: 344 en 107bis
Perceelsgrootte: van nr. 344 is 1.58.40 ha.
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

Bron: verslagen van de gemeenteraad
Datum: 1884-1890
Naam:  Sebastopol
Perceelsnummers: 345
Perceelsgrootte: 1.95.20 ha.
Naam eigenaar: Gemeente Dreumel

 

Bronvermelding

  • Raadsverslagen gemeente Dreumel 1884-1890;

  • Rob Rentenaar, Groeten van Elders;

  • Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur;

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Wikipedia;Stichting Tremele