Kwaad kampje

Kadastraal
Sectie: D
Perceelsnummer: 120
Grootte: 0.80.70 ha.

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers vermeldt hierover:

"Kwaad is een kwaliteitsaanduiding, die gebruikt wordt in de beteke­nis van onvruchtbaar of onbegaanbaar. Ook gaat het om percelen in een kwaad ( = moerassig) gebied.

In de ver­binding met broek en beemd betekent het: drassig, met veel houtgewas en moeilijk te bewerken.

 
Eigenaren: -
 

Bijzonderheden:
Het perceel "Kwaad Kampje" wordt door buurtbewoners ook "Kort Kampke" genoemd. Dit is een verspreking.

 
 
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Wim van den Berg;

  • Bets van Wijk - van Oorsouw.