Moespas

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummer:
nr. 399
Grootte:
0.67.50 ha.

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Volgens Beijers een aanduiding van een moerassige bodemstructuur, een poel of een plaats waar veel moerasplanten voorkomen.

 

Eigenaar:

Bron: Registers van de onroerende eigendommen der gemeente Dreumel / Regionaal Archief Nijmegen.
Datum: 1900.
Naam:  Moespas (geheel met houtgewas bezet).
Perceelsgrootte:  0.67.50 ha.
Naam eigenaar: gemeente Dreumel

 
 
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Regionaal Archief Nijmegen.