Morgen

Kadastraal
Zie hieronder afzonderlijk

 
2 en 3 morgen in de Broely: situatie voor de ruilverkaveling.
 

2 en 3 morgen in de Broely: situatie (bij benadering) in 2017.

 
3 morgen in het Lage Veld en 3 morgen in het Lage Broek: situatie voor de ruilverkaveling.
 

3 morgen in het Lage Veld en 3 morgen in het Lage Broek: situatie (bij benadering) in 2017.

 
9 morgen in het lage Broek: situatie voor de ruilverkaveling.
 

9 morgen in het lage Broek: situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


Schönfeld schrijft hierover:

Het woord morgen heeft oorspronkelijk betrekking op het bouwland. Al zeer vroeg is het woord morgen een algemene landmaat geworden. Maar aanvankelijk betekende het de hoeveelheid land die in één morgen kan worden bewerkt.

Als veldnaam was en is het zeer gewoon, ook in de dialectische vormen, als mergen en margen. Bijvoorbeeld:

“eenen camp lants, geheiten Die acht Mergen” (Hemert, anno 1403);
“Die Thienmergenskampe” (Gameren, anno 1402);
“De acht Mergen” te Bemmel;
“De drie Mèrrege in de Alblasserwaard;
“t Margen” te Bunschoten.

 

Beijers vermeldt:

Hier is de landmaat bedoeld. Een morgen was een hoeveelheid land die in één morgen met een span ossen bewerkt of beploegd kon worden. Later werd dit de landmaat zelf, meest­al een kleine hectare,  maar dit kon van streek tot streek verschillen.

 

Tremele geeft in de rubriek Adellijke families (Verklarende woordenlijst) het volgende weer:

Morgen is een oude oppervlaktemaat. Met een morgen wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd; een morgen is meestal iets minder dan een hectare groot; de precieze grootte is echter streekgebonden.
In het Land van Maas en Waal hanteerde men de Rijnlandse morgen; dat is ongeveer 8516 vierkante meter.

 
Oude oppervlaktematen: 1 morgen = 6 hont = 600 roeden (Rijnland)
1 hont = ca.1419 m2
1 roede = 14 m2
 

Eigenaren: -

 
   


 


Bron:
Nieuwe Tielsche Courant, 15-04-1893
Naam:  De 3 Morgen.
Perceelsgrootte:  --
Naam eigenaar: Weduwe H. Philipsen
 


Bron: Notaris van Everdingen te Tiel

Datum: 04-06-1890
Naam:  de 3 morgen
Perceelsgroott: 2 ha 23 are.
Naam eigenaar: Weduwe en Erven van A. van Deursen

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 01-05-1873
Naam:  de 3 Morgen (perceel nr. 12)
Perceelsgrootte:  2.32.90 ha.
Naam eigenaar: A. van Dijk
 
Bovenstaand perceel maakt weer onderdeel uit van "9  morgen in het lage Broek".
   
Bijzonderheden
Zwembad "De zeven morgen".
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Notaris van Everdingen te Tiel;
  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • Dorpspolder Dreumel;
  • Tremele.