Munnikenland

Kadastraal
Sectie: A
Perceelsnummer: 184
Grootte: -

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers schrijft hierover:

Veel met monnik (munnik) samengestelde namen getuigen van de invloed die door kloosterlingen is uitgeoefend op de ontginning.

 

 

Schönfeld vermeldt:

Uit het grote grondbezit van kerken, kloosters en vicariaten vallen tal van oude veldnamen van vóór de Hervorming te verklaren; andere, jongere namen (vanaf het begin van de  Hervorming) weerspiegelen het grondbezit van de Hervormde kerk.

Zo liggen percelen van verschillende ouderdom naast elkaar.

Talrijk waren en zijn landelijk de veldnamen: Kerkelanden, Heilige Land, Heilige Geest Land, Kapittelland, Kloosterland, Het Klooster, Monnikenweide, Nonnenmaat, Begijnenland, Domineesland, Pastorieland, De Priester en De Dominee. 

Eigenaar:

Bron: Herman van Welie.
Datum: 18-12-2016.
Naam:  Munnikenland.
Perceelsgrootte: --

Naam eigenaar: Herman van Welie

 

De staat van het land, behorende bij Huijs de Poll (1620) levert
drie vermeldingen op met het woord "Munniken":
Munnikenlant (41 morgen)
den Munnikken akker (1 morgen, 1 hont)
den Munniken berg (7 morgen)

 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;
  • Nationaal Archief Den Haag invnr. 2566: Staat van het land, behorende bij Huis de Poll.