Ossekampen

Ossekampen
Sectie: C. nrs.:
212, 213, 214, 215

Ossekooi
Sectie: D. nr. 27

Osseberg
Sectie: B. nrs.: 13, 425, 427

Ossenweert
 


 
Ossekampen: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Ossekampen: situatie (bij benadering) in 2018.

 
Ossekooi: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Ossekooi: situatie (bij benadering) in 2018.

 
Osseberg: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Osseberg: situatie (bij benadering) in 2018.

 

Ossenweert:

In de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre vinden we in 1690 een vermelding van de Ossenweert in Dreumel. Deze is eigendom van vrouwe Barbara Catharina van Scherpenzeel. De tekst luidt:

Nadat vrouwe Barbara Catharina van Scherpenzeel, douairière van Erasmus van Grevenbroeck, het aendeel der weerden, in specie den Ossenweert, ingewonnen had, daermede beleent, den 9 Sept. 1690.

Bron: Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Blz. 103.

Een exacte locatie van de Ossenweert is niet bekend, maar het is aannemelijk dat dit perceel gelegen was in de uiterwaarden ten noorden van de Waaldijk. .

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

M. Schönfeld schrijft hierover:

Een aantal veldnamen is genoemd naar de dieren die er huisden. Vanouds werden weiden genoemd naar het vee, dat er graasde. Zo kennen we ook de veldnamen waarin de Os voorkomt.

 

Beijers vermeldt hierover:

Ossen werden gebruikt in de landbouw, met name op de hogere zandgronden. Van de ruim 18.000 ossen die in 1807 werden geteld was een derde deel te vinden in Brabant. Trek-ossen waren nauwelijks bekend, behalve in de Achterhoek en Noord-Limburg.

 

ossen met een juk

 

Trekossen waren qua koopprijs en onderhoud goedkoop in vergelijking met paarden. Het nadeel was dat ze half zo snel waren als trekpaarden, eerder vermoeid raakten en stil stonden als de weerstand bij het trekken te groot werd.

Om de dieren kracht te laten uitoefenen legde men een juk aan dat op de hals rustte. De ossen trokken daarom niet met de kop maar met de schoften. Men sprak van “een span ossen”. De ossenkampen of ossenbeemden waren gereserveerd voor het grazen van de op de boerderij aanwezige ossen.

 

 
Eigenaren:

Bron: nieuwe Tielsche Courant
Datum: 21-04-1888
Naam:  Ossenkamp
Perceelsgrootte: 2.18.40 ha.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman te ‘s-Hertogenbosch
(zie advertentie hieronder)

 

Bron: Nieuwe Tielsche Courant
Datum: 21-04-1888
Naam:  Ossenberg
Perceelsgrootte: 2.04.26 ha.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman te ‘s-
Hertogenbosch
(zie advertentie hieronder)

Bron: De Waalbode
Datum: 13-03-1935
Naam:  Ossenkamp
Perceelsgrootte: 1.72.90 ha.
Naam eigenaar: Familie Numans
(zie advertentie hieronder)
 

 

 

Bron: Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, kwartier van Nijmegen.

Datum: den 9-09-1690.
Naam:  Ossenweert
Perceelsgrootte: 2.04.26 ha.
Naam eigenaar: Barbara Catharina van Scherpenzeel
 
Bijzonderheden:
 
Zie ook: De os - Tineke Vink - Liefkens.
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • De Waalbode;

  • Nieuwe Tielsche Courant;Wikipedia;

  • Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, kwartier van Nijmegen;

  • Tremele.