Paddepoel - Padmos

Paddepoel: Sectie: B, perceelnummers 230, 1013.
Padmos: sectie C, perceelnummer 47.

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

M. Schönfeld schrijft hierover:

Een aantal veldnamen is genoemd naar de dieren die er huisden. De veldnamen waarin een pad voorkomt, zijn spottend bedoeld. De namen zijn aanduidingen van slecht land: alleen goed voor muggen, mieren, muizen, kikkers of voor vogels.

De meest voorkomende namen in Nederland zijn: Padde-akker, Paddepoel en Paddekamp.

 
Eigenaren:

Bron: Arnhemsche Courant, 29-06-1830.
Naam:  Paddenakker.
Perceelsgrootte: 78 roeden.
Eigenaar: Erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Delen, geboren Van Brakell

   

   

Bron: De Waalbode, 06-08-1938.
Naam:  Paddenakker aan de Hooge weg.
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: R.K. Kerk

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 18-04-1874.
Naam:  Paddemos (zie advertentie).
Perceelsgrootte: --
Eigenaar: H.F. Fijnje te Aarlanderveen

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 12-04-1890.
Naam:  Paddemoes.
Perceelsgrootte: 2.75.20 ha.
Eigenaar: J.W.G. Fijnje van Salverda te ’s-Gravenhage

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 14-04-1906.
Naam:  Paddemoes.
Perceelsgrootte: 2.75.20 ha. 
Eigenaar: Mejuffrouw Fijnje van Salverda te  ’s-Gravenhage

Bron: De Waalbode, 07-03-1936.
Naam:  Paddemoes.
Perceelsgrootte: 2.75.20 ha. 
Eigenaar:  Familie Van Beers

Bron: Nieuwe Tielsche Courant,  26-04-1890.
Naam:  Padmos.
Perceelsgrootte: 0.80.60 ha.
Naam eigenaar: Mr. Victor Tilman te ‘s-Hertogenbosch

 

 

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 18-04-1874.

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Arnhemsche Courant;

  • Nieuwe Tielsche Courant;

  • De Waalbode.