Scherpekampen

Kadastraal
Sectie: C
Perceelsnummer(s): 
347, 348, 349 en 284
Perceelsgrootte:
.

 
Situatie voor de ruilverkaveling
 

situatie (bij benadering) in 2016: drie percelen langs de Venusweg en het vierde perceel ligt in de papesteeg.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Na de ruilverkaveling liggen in de Dreumelse polder de landerijen meestal rechtlijnig en rechthoekig.

Degene, die de situatie vóór de ruilverkaveling nog gekend heeft, weet hoe het landschap ten nauwste samenhangt met de grillige vorm van de landerijen, die hier stuiten op een oud walletje of bosje, daar op een sloot of wetering, terwijl de wegen zich op de wonderlijkste wijze eromheen kronkelen.

Dit onregelmatig, schijnbaar willekeurig verloop, vindt zijn verklaring in vroegere tijden; het hangt samen met geografische en economische factoren en het verschaft ons dus belangrijke inlichtingen over oudere, dikwijls middeleeuwse toestanden.

De indeling van de akkers leidde soms tot vreemde vormen. Zo ook de Scherpekampen. Het perceel loopt spits toe.

 
Eigenaar
De Dorpspolder Dreumel.

De Scherpekampen is samengesteld uit drie percelen:

  • Perceel 347 (2.20.00 ha.) wordt ook aangeduid als "voorste Scherpekamp";
  • Perceel 348 (1.84.00 ha.) is ook bekend als "tweedeScherpekamp";
  • Perceel 349 komt voor als "derde Scherpekamp".

Perceel 284 ligt in de Papesteeg.

 

 

 
 

Bronvermelding

·         M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”.