Spekkerskamp

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummers:
726, 727
Perceelsgrootte: -

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers vermeldt hierover: 

Schönfeld brengt dit element, met als varianten spik en spijk, in verband met een primitief bruggetje van takkenbossen en plaggen, ook horde en rijshout.  

Zulke bruggetjes dienden allereerst voor het vee. De naam Spekt onder Nuenen verwijst naar zo’n waterovergang. 

In Spekkerskamp heeft men waarschijnlijk te maken met een kwaliteits­aanduiding voor een vruchtbaar perceel met een vettige bodem.

 
Eigenaren: -
   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

Henk Beijers Archiefcollectie;
M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”.