Steenlands Bouwing/Bouwing


 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel


Schönfeld vermeldt:
Zeer verbreid is de naam Steenland, Steenakker, Steenkamp, dat in ’t algemeen slechte grond betekende (grond met veel stenen erin, en daardoor ook moeilijk met de ploeg te bewerken).

Bouwen is het bebouwen, bewerken van het land (mesten, ploegen, eggen, zaaien), maar reeds vroeg wordt het in verschillende streken, tegenwoordig vooral in het Oosten van het land gebruikt in de zin van ploegen. Akkers of bouwlanden heten Bouwakker, in het Gelders rivierengebied “De Bouwing”.

Beijers schrijft hierover:
De naam kan wijzen op de bodemgesteldheid, op steenachtige substanties in de bodem ter plaatse in de vorm van keien of een leemlaag in de ondergrond, zoals de naam Steenakkers. Druten kent een straat met de naam Steenakker.

 

Wikipedia:
Met het begrip "Bouwing" duidt men in rivierengebieden breed-opgezette landbouwbedrijven aan. Bedrijven met een grote landoppervlakte, dat weinig bewerking vereist.

Hoe zijn deze bedrijven ontstaan?

In de middeleeuwen echter werden weidegronden gebruikt als onverdeelde gemeenschappelijke weide (Zie voor Dreumel: "Gementjes"). In de late middeleeuwen werden de weidegronden veelal opgedeeld in diverse percelen en aan de beoogde gebruikers -meestal één keer in de tien jaar- verloot en toegewezen.

Vanaf de 17de eeuw hanteerde men een systeem waarbij er nog nauwelijks nieuwe deelnemers werden  toegelaten. Op den duur kreeg men als gebruiker steeds hetzelfde perceel of meerdere percelen toegewezen waardoor de bezitters op termijn eigenaren werden.

 
Eigenaren: -

Bron: archief Tremele
Datum: --
Naam: Steenlands Bouwing
Perceelsgrootte: 2.88.05 Ha.
Naam eigenaar: in 1922 en 1940 De Dorpspolder Dreumel

 
   
Bijzonderheden:

De naam De Bouwing komt ook in Dreumel voor als onderdeel van de bouwlanden in De Laak.

Er zijn ook enkele advertenties die spreken van percelen “in De Bouwing” en percelen genaamd “De Bouwing”.

 

Nieuwe Tielsche Courant
8 dec. 1883


Provinciale Noordbrabantse en 's Hertogenbosche Courant
11 dec. 1883


De Waalbode
18 nov. 1939
   
"De Bouwe"
Oudere  Dreumelnaren weten precies wat je bedoelt als je vraagt waar "De Baauwe" of "De Baauwing" ligt. Via een zijpad (Nu: De Laak) van de Wilhelminastraat kwam je toen bij de grote kersenboomgaard van Thé van Welie. Die lag op "De Baauwe" of "De Baauwing".

Maar hoe groot was De Bouwing nu precies? Was het alleen maar deze kersenboomgaard? Of waren er nog meer percelen die onder de naam De Bouwing  vielen? In de advertenties hierboven wordt gesproken over 8 percelen.

 

fragment uit de kaart afkomstig uit het Meertensinstituut.

 
Welke percelen hoorden bij "De Baauwe" of "De Baauwing"? Wie hier meer over kan vertellen, mag het ons laten weten. Stuur een e-mail met vermelding van de perceelsnummers naar info@tremele.nl
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Wikipedia;

  • Archief Stichting Tremele.