Stinkend(e) Kampen

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummer(s):
621, 622, 242
Perceelsgrootte: -
Zie verdere gegevens in dit document

 

Situatie voor de ruilverkaveling
 
anno 2016: perceelsgrenzen bij benadering
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

In zijn boek “Veldnamen in Nederland” schrijft M. Schönfeld het volgende:

“In de kwaliteit van de grond kon grote verandering gebracht worden door de bemesting, en het spreekt vanzelf, dat in een tijd van primitieve verkeersmiddelen er nauw verband was tussen de ligging -dichtbij de boerderij of afgelegen- en de mogelijkheid van geregelde bemesting. Zo zal dus de Mestakker als synoniem hebben de Stinkerd”.
 
Eigenaren:.

Uit informatie van Hisgis (1832) blijkt het volgende:

 

Het perceel B 242 had een oppervlakte van 1.72.20 Ha / eigenaar Cornelis de Klijn. 

De percelen 621 en 622 zijn de opsplitsing van het perceel B 243 (uit 1832).

De oppervlakte van B 243 was 1.82.90 Ha. / eigenaar Peter Kuppens.

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld, “Veldnamen in Nederland”.