Verlaten goederen

Kadastraal
Sectie: D
Perceelsnummers: 330, 103
Perceelsgrootte:
2.09.85 ha.

 
situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Edelman / Vlam geven een verklaring, die te maken heeft met de dijkplicht.

Wanneer een dijkplichtige namelijk wegens financiŽle onmacht zijn dijkstuk moest verlaten, het zogenaamde spa- steken, verbeurde hij daarmee al zijn bezittingen, gelegen binnen het dijkgerecht. Hierop doelt waarschijnlijk ook de naam als Verlaten land in Ochten.

Er is geen reden om in deze naam - in tegenstelling tot de veldnaam Kostverloren - een aanduiding voor slecht land te zien.

 

 
Eigenaar:
   

Datum: 1922

Naam:  Verlaten Goederen

Perceelsgrootte: 2.09.85 ha.

Naam eigenaar: Dorpspolder Dreumel

 
 
 
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Edelman / Vlam Ė "Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied".