Vrouw Malsen(s)kamp

Kadastraal
Sectie: C
Perceelsnummer: 107
Perceelsgrootte: 3.13.70 ha.

 
 

Situatie voor de ruilverkaveling

 
Situatie in 2016
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

J.H. Manders schrijft in zijn boek “Het land tussen Maas en Waal” dat de “Vrouw Malsenkamp” duidt op een verbintenis van de geslachten Van de Poll en Van Malsen

Uit nader onderzoek blijkt, dat Conrad van de Poll, geboren in 1430, huwt met Arnolda van Hemert, geboren 1435. Uit dit huwelijk werd in 1465 geboren dochter Josina van de Poll.

Josina van de Poll trouwt met Adam (Gerrit) van Malsen, geboren in 1455 en overleden in 1519.

Zij krijgen twee zoons:

a. Otto van Malsen, geboren in 1494 en overleden in 1558. Hij was secretaris van het Hof van Holland. Hij trouwt met Margaretha Splinter.

b. Conradus van Malsen (abt van Berne). Priester. Van 1526-1528 coadjutor en vanaf 1529 tot 1549 abt van de abdij van Berne. Hij verkreeg in 1534 het recht van mijter en staf (bisschop) van de paus.

 

p Conradus van Malsen (abt van Berne)

Conradus van Malsen staf en mijter
u
   
Eigenaren
In onderstaande kranten/advertenties over de periode 1848-1912 wordt het perceel Vrouw Malsenkamp voor verkoop, verhuur en verpachtingen steeds onder dezelfde naam en grootte va 3.13.70 ha aangeboden

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 18-04-1874
(zie krantenartikel)

Naam: Vrouw Malsenkamp.
Naam eigenaar: H.F. Fijnje te Aarlanderveen (Zuid-Holland)

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 21-04-1888.
Naam: Vrouw Malsenkamp.
Naam eigenaar: H.F. Fijnje van Salverda te Nijmegen

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 21-04-1890.
Naam: Vrouw Malsenkamp.
Naam eigenaar: J.G.W. Fijnje van Salverda te ’s-Gravenhage

Nieuwe Tielsche Courant (N.T.C), 14-04-1906.
Naam: Vrouw Malsenkamp.
Naam eigenaar: mej. Fijnje van Salverda te ’s-Gravenhage

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant (P.N.e.H.c.), Datum: 25-11-1912.
Naam: Vrouw Malsenkamp.
Naam eigenaar: mej. Fijnje van Salverda te Arcachon (Frankrijk)


Nieuwe Tielsche Courant, 18-04-1874

 

 
 

Bijzonderheden

 
Henri Francois Fijnje van Salverda (1796 - 1889) heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Dreumelse stoomgemaal.
Dankzij zijn toepassingen kreeg Dreumel en de rest van Maas en Waal voor het eerst sinds eeuwen droge voeten.
Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda (1822 - 1900),zoon van H.F. Fijnje van Salverda.

Mej. Fijnje van Salverda, woonachtig te Arcachon (F), was een kleindochter van H.F. Fijnje van Salverda.
 

Bronvermelding

  • Wikipedia;
  • J.H. Manders, boek “Het land tussen Maas en Waal”;
  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant;
  • Museum Nieuwland erfgoed Lelystad;
  • Rijksbureau voor Kunst Historische Documentatie;
  • Tremele.