De Vrunten

De Vrunten
Sectie: C
Perceelsnummer: 39, 40
Grootte: -

 

In dit document bespreken we een drietal percelen met namen die afgeleid zijn van het woord "Vrunt(e)".

Naast "De Vrunten" kennen we in Dreumel ook:

 "Vruntjes Kooiland" (Sectie C, nrs.
35, 36, 37, 351) en

"Vrute Kamp" (Sectie C, nrs.
120, 121, 122).

 
Situatie voor de ruilverkaveling. L-R: De Vrunten, Vruntjes Kooiland, de Vrute Kamp.
 

situatie (bij benadering) in 2017. L-R: De Vrunten, Vruntjes Kooiland, de Vrute Kamp.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Het Middelnederlands woordenboek kent de naam Vrunt(e) en de verbuigingen Vruente, Vroent(e), Vroonte

Vrunte, Vruente en Vroente worden doorgaans Vroonte genoemd en staat voor gemeenschappelijke (weide)grond. Blijkens Goossenaerts omvatte de vroonte niet alleen de dorpsweide, maar ook de bossen alsmede de straten en pleinen binnen de dorpen.

Vroonte is eigenlijk de grond van de landheer die, reeds in de Middel Eeuwen, deze grond aan de dorpelingen schenkt of verpacht.

 

Wikipedia geeft aan dat vroen als toponiem verwijst naar vroente, het woord voor “een gemene weide”. Het is afgeleid van “van de heer”. De oorspronkelijke betekenis van het Middelnederlandse vroonte is herenland, en vandaar gemeentegrond, gemene weide.

 

Beijers vermeldt:

Vroente is afkomstig van vroon, in de betekenis van: de heer toebehorend. De vroente is vergelijkbaar met het totale arsenaal woeste gronden, ook wel aangeduid met de term gemeynt.

In tegenstelling tot de gemeynt had, volgens Leenders, de dorpsgemeenschap in de vroente een veel beperkter gebruiksrecht. Grazen en maaien mocht er wel, maar graven was niet toegestaan of aan strenge voorwaarden gebonden.

 

Schönfeld schrijft verder:

"Landen, die met heerlijke rechten bezwaard waren, heetten Vroonlanden. In Zeeland in het bijzonder waren het buitendijkse gronden die ter bedijking werden gegeven in ruil voor een gedeelte van de nieuw te bedijken gronden, waartegenover dan stond vrijstelling van alle dijklasten. En daar die “heren” - landen het beste deel waren, werd het begrip voornland gunstig gekleurd."

 

Eigenaren:
 

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant,
04-04-1878.
Naam:  Frutekamp.
Perceelsgrootte:  1.32.40 Bunder.
Naam eigenaar: G. Lemmens en kinderen

Bron: Nieuwe Tielsche Courant,
10-04-1886.
Naam:  Vrute kamp.
Perceelsgrootte:  2.44.30 Bunder.
Naam eigenaar: F. van Haaren te Beek

 

Bron: De Waalbode, 13-03-1935.
Naam:  Frutenkamp.
Perceelsgrootte:  1.32.40 ha.
Naam eigenaar: Familie Numans

 

Bijzonderheden

In het Brabantse Rijsbergen ligt het landgoed “” Des Heeren Vrunten”.

 

Bronvermelding

  • Middelnederlands woordenboek;Wikipedia;
  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant;
  • Nieuwe Tielsche Courant;De Waalbode.