Vuildel

Kadastraal
Sectie: E
perceelsnummers:
2, 266, 267, 386, 387
Grootte: 1 bunder, 56 roeden

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 
De drie bruggen
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers schrijft hierover:

Heel vaak slaat dit element op de begroeiing of op de struc­tuur van de bodem. De reguliere betekenis is waterkuil.  

De meeste waterkuilen zijn momenteel gedempt, maar de naam is dikwijls overgegaan op omliggende percelen. Kuil wordt ook beschouwd als een reliëfnaam die een laaggelegen bouw-, wei- of hooiland aanduidt, synoniem met dal of del.  

Bekend zijn de zogenaamde leemkuilen, waar de leem uit de grond werd gehaald en waar kuilen achterbleven die vaak onder water stonden.

 

Schönfeld vermeldt:

Sterke begroeiing met onkruid dat uitgedrukt wordt door namen als Vuilkamp en de Vuile.
 

De voortdurende strijd van de boer tegen het slechte gras en het onkruid blijkt uit tal van namen, ermee gevormd; onder andere die met de in vele soorten overal voorkomende zegge en de vooral in vochtige zure weiden en langs de wegen groeiende paardenstaart of hormoes.

 

  Winter 1956: De Vuildel doet haar naam alle eer aan. Het gemaal is stuk en daarom staat alles blank.
Op de achtergrond de boerderij van Jan Kusters."De drie bruggen".  Op de voorgrond Lies Sas en Piet van Mourik.
 

 

Eigenaar:

Bron: Arnhemsche Courant, 09-06-1830.
Naam:  De Vuildel.

Perceelsgrootte: 1 bunder, 56 roeden.

Naam eigenaar: Erfgenamen van Baronnesse van Delen, geboren Van Brakell


 

Onderstaande advertentie vermeldt dat er ook een perceel is, genaamd De Kuldel.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 17-02-1887.
Naam:  De Kuldel (Zie advertentie)
Perceelsgrootte: 1.26.60 bunder.
Naam eigenaar: J. van Ooijen.


 
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;
  • Arnhemsche Courant;
  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant.