't Zand & Zandkamp(je)

Kadastraal
Sectie: D, nrs: 114, 110.
Sectie: E, nr. 588 (1 ha, 25 are en 28 ca.)

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

Waarschijnlijk was het perceel linksboven veel groter en hoorde ook het gebied waar de watersnoodhuizen gebouwd zijn tot de Zandkamp. Leo Janssen, woonachtig aan de Griendweg, herinnert zich dat zijn moeder hierover weleens verteld heeft.

 

Bewijs hiervoor vinden we in dagblad "De Tijd" van 8 januari 1942 waarin een advertentie van J. Bleij verschijnt:

 
 

In de Bevolkingsregisters van 1920 - 1940 woont dezelfde J. Bleij echter aan de Boezemkade 175 (rechtsonder):

 
 
Op welk moment deze weg of zandpad nu Zandkamp en Boezemkade heeft geheten is een beetje onduidelijk, maar dat de naam bestaan heeft, is hiermee toch wel bewezen.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers schrijft hierover:

De veldnaam Zand verwijst naar de bodemgesteldheid ter plaatse, zanderige percelen. Zo is een zandschel een verharde laag tussen andere geologische formaties. Blijkbaar stond zo’n zandschel bloot aan erosie. De vrucht­baarheid van een dergelijk perceel liet vaak te wensen over vanwege deze schrale zandige bodem.

 
De naam Zandkamp gaat heel ver terug. We komen deze naam als "Sandtcamp" tegen in 1402.
 
Eigenaren:
Bron: Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen,
het Kwartier van Nijmegen. Datum: 1402
Naam:  Sandtcamp. Perceelsgrootte: 4 mergen.
Naam eigenaar: Arnold van den Polle
 
Bron: Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen,
het Kwartier van Nijmegen. Datum: 1406
Naam:  Sandtcamp. Perceelsgrootte: 4 mergen.
Naam eigenaar: Arent van den Polle
 
Ook vinden we een vermelding als "het Zand" (zie advertentie rechts ):

Bron: Nieuwe Tielsche Courant, 19-03-1902.
Naam: het Zand.
Perceelsgrootte: -

Eigenaar: Hervormde Diaconie of de Hervormde Kerk.

 

In een "Verkooping van onroerende goederen van mei 1891 wordt melding gemaakt van........

Dit perceel lag bij het (Dreumels) stoomgemaal aan de toenmalige Ringkade

 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  • Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Nijmegen.