Zeggen

Kadastraal
Sectie: C
Perceelsnummer(s):
44, 299, 300
Perceelsgrootte: 3.37.20 ha

Situatie voor de ruilverkaveling

 
2016 (ligging bij benadering)

 

 
Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

De naam verwijst naar de begroeiing ter plaatse, namelijk percelen waarop zegge groeit, een soort ruig gras.

Zeggesoorten groeien vooral op zeer vochtige zure gronden langs waterkanten.

De planten van de zeggefamilies hebben driekantige stengels en zijn zeer scherp.

Voor het winnen van hooi hadden de zeggen weinig waarde.

 
Eigenaren
 

06-07-1878:  Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

17-05-1879: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

01-05-1881: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

16-04-1881: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

19-04-1884: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

10-04-1886: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

13-04-1889: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

12-04-1890: Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

18-04-1891: Vrouwe Douarière Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

15-04-1893: Vrouwe Douarière Jhr. A. Snoeck te Nijmegen

19-03-1905: Jhr. W. C. Snoeck te Nijmegen

14-04-1906: Jhr. W. C. Snoeck te Nijmegen

24-03-1912: Jhr. W. C. Snoeck te Nijmegen

13-03-1935: Fam. Numans

07-03-1936: Fam. van Beers

Bron:  Tielsche Courant
Datum: 20-09-1878
Naam: Zeggen
Naam eigenaar: A. Numans

 

 

Bijzonderheden


Naast het perceel Zeggen kent Dreumel ook:

a. Het perceel Zegge, sectie C, nummer 25; en

b. Het perceel Barre Zegge, sectie C, nummer 35.
(N.B. Deze perceelsnaam geeft zeer duidelijk aan hoe vervelend de aanwezigheid van Zegge door de eigenaren werd gevonden. Het was trouwens ook een slecht voedergewas voor het vee).

 
 

Boerderij Papesteeg 7

 

 

De eerste bewoners (in 1953) waren Toon Lagarde en Bertha Lagarde – Croonen met hun kinderen Nelly, Anny en Albert.

Boerderij heet De Zegge en is vernoemd naar de percelen die achter de boerderij liggen. Het huis zelf staat op de Zakmaten. De oude Papesteeg ligt ongeveer 100 meter voor het woonhuis Papesteeg 7. Dat is te merken aan de hoeveelheid grind die daar wordt aangetroffen

 

Zie voor meer informatie: Papesteeg 7.

 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;

  •  Wikipedia;

  • Tremele;

  • Informatie Helma en Albert Lagarde.