Prink

Kadastraal
Sectie: B
Perceelsnummer(s):
247, 248, 249
Perceelsgrootte:

1.80.00 ha.


 
situatie voor de ruilverkaveling: nrs. 247, 248 en 249 vormen de "Prink". De langerekte strook (nr. 241) heet de "Prinksche Wal.
 

situatie (bij benadering) in 2017.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Edelman – Vlam schrijven in hun onderzoek het volgende:

“Ten slotte hielden wij een aantal percelen over, die een specifieke vorm heeft, maar waarvan de betekenis van de naam ons onduidelijk is. Zo komt zeker viermaal de naam Prink in onze verzameling voor als aanduiding van min of meer rechthoekige percelen, die aan een zijde spits toelopen.

Dat meerdere van onze medewerkers Prink noteerden, was voor ons aanleiding deze naam onder de aandacht te brengen.

Wij kennen de Prink in Brakel en Dreumel; de Prinkel in Wadenooijen en ook in Engelen noteerden wij een Prink, die in vorm met de bovengenoemde percelen overeenstemt."

 
Eigenaren: -
   

Provinciale Noordbrabantsche
en 's Hertogenbossche courant,
04-08-1874
Naam:  De Prink
Perceelsgrootte: 0.36.15 Bunder
Naam eigenaar: --
 

De Waalbode, 13-03-1935
Naam:  De Prink
Perceelsgrootte: 1.80.00 ha.
Naam eigenaar: Familie Numans

 
De Prinksche Wal is eigendom van de gemeente Dreumel en stond in 1886 op naam van Krijn Smulders.
 
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • Edelman / Vlam – "Veldnamen: de relatie tussen naam en vorm van percelen in het rivierenkleigebied”;
  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant;
  • De Waalbode;
  • Regionaal Archief Nijmegen / Raadsverslagen gemeente Dreumel;
  • Tremele.